Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

tediousuncle
Na stronie australijskiej izby turystyki użytkownicy mogą zadać każde pytanie. I na każde pytanie znajdzie się odpowiedź:

P: Czy zobaczę kangury na ulicy? (USA)
O: Zależy, ile wypijesz.

P: Chcę przejść się z Perth do Sydney – czy dobrym pomysłem jest iść wzdłuż linii kolejowej? (Szwecja)
O: Oczywiście, to tylko trzy tysiące mil, radzimy zabrać duży zapas wody.

P: Czy w Australii są dostępne bankomaty? Proszę o przesłanie kompletnej listy bankomatów w Brisbane, Caims, Townsville i Hervey Bay. (UK)
O: Prosimy o informację, jaka była przyczyna śmierci twojego ostatniego niewolnika.

P: Bardzo proszę o informacje na temat wyścigów hipopotamów w Australii. (USA)
O: A-FRY-KA – to taki duży trójkątny kontynent na południe od Europy.
AUS-TRA-LIA – to taka duża wyspa na środku Pacyfiku, gdzie nie ma…
Zresztą, nieważne. Tak, wyścigi hipopotamów odbywają się w każdy wtorek w Kings Cross. Przyjdź nago.

P: W którym kierunku jest północ w Autralii? (USA)
O: Stań twarzą na południe i obróć się o 180 stopni. Następnie skontaktuj się z nami po dalsze wskazówki.

P: Czy podróżując do Australii mogę zabrać sztućce? (UK)
O: Po co? Używaj rąk, jak wszyscy tutaj.

P: Proszę o przesłanie mi terminarza występów Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego. (USA)
O: AUS-TRIA – to taki mały, górzysty kraik graniczący z Niemcami i…
Zresztą, nieważne. Wiedeński Chór Chłopięcy występuje w każdy wtorek w Kings Cross, bezpośrednio po wyścigach hipopotamów. Przyjdź nago.

P: Czy w Australii są supermarkety i czy jest w nich dostępne mleko? (Niemcy)
O: Nie, jesteśmy społeczeństwem pokojowo nastawionych wegan i zbieraczy. Mleko jest nielegalne.

P: Proszę o przesłanie mi listy lekarzy dysponujących antidotum na jad grzechotnika. (USA)
O: Grzechotniki żyją w Ameryce, skąd pochodzisz. Wszystkie australijskie węże są niegroźne i mogą być świetnymi zwierzątkami domowymi.

P: Zapomniałem nazwy tego słynnego zwierzęcia żyjącego w Australii. To gatunek misia, który żyje na drzewach. Jak się nazywa? (USA)
O: Zapewne chodzi ci o misia puszczaczka. Ich nazwa wzięła się od ich zwyczaju puszczania się gałęzi, spadania na przechodzących ludzi i wyjadania im mózgów.

P: Bardzo proszę o informację, w których rejonach Tasmanii populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn. (Włochy)
O: Populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn we wszystkich lokalnych klubach gejowskich.

P: Czy w Australii obchodzi się Gwiazdkę? (Francja)
O: Tak, ale tylko w Boże Narodzenie.
Reposted fromkjuik kjuik via00monnn066 00monnn066

August 04 2017

9670 279f 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viafragles fragles
tediousuncle
2121 832a 500
Reposted fromdreptak dreptak viacocciuella cocciuella
tediousuncle
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasowa sowa
tediousuncle
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
tediousuncle
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaidylla idylla
tediousuncle
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasowa sowa
tediousuncle
8179 7b8b 500
Reposted fromsosna sosna viasowa sowa
tediousuncle
9286 aaa7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasowa sowa

July 30 2017

tediousuncle
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
tediousuncle
5444 b162
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
tediousuncle
6434 0e89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
tediousuncle
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasurpriseme surpriseme
tediousuncle
The beast wears Ray-Ban
tediousuncle
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viaMerelyGifted MerelyGifted
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viaMerelyGifted MerelyGifted
tediousuncle
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viasurpriseme surpriseme
tediousuncle
0622 1c82
Reposted fromGIFer GIFer viatickimicki tickimicki
tediousuncle
4400 73e7
Reposted fromvic vic viatickimicki tickimicki
tediousuncle
9043 0670 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatickimicki tickimicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl